Stiftelsens ändamål enligt stadgarna är

”att understöda och delta i utvecklandet av Cygnaeus lågstadieskola i Helsingfors, att bistå skolan i dess strävan att säkra en högklassig svenskspråkig undervisning, att stöda det svenska språkets ställning inom skolans elevupptagnigsområde samt att skapa och upprätthålla goda traditioner, samhörighetskänsla och kamratanda i skolan.”

Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom

”att utdela stipendier och bevilja understöd för projekt som skolan önskar genomföra.”