Styrelse:
Casper Grönblom (ordf.)
Maria Bernas-Hilli (vice-ordf.)
Albert Grotenfelt
Jannika Enegren-Åberg
Albert Ehrnrooth

Ordinarie revisor:
Marina Rindell-Skult, CGR

Revisorssuppleant:
Ernst & Young Ab

Övervakande myndighet:
Patent- och registerstyrelsen