En stiftelse har ett evighetsperspektiv, och skall finnas till även för kommande generationer

 

Bankförbindelse: Ålandsbanken, IBAN FI47 6601 0003 1757 67

 

Kontakta gärna någon av styrelsemedlemmarna för ytterligare information, tack!