Cygnaeusstiftelsen r.s. är en stiftelse vars uppgift är att understöda och delta i utvecklingen av Cygnaeusskolan i Helsingfors

Basen för förverkligandet av stiftelsens verksamhet utgörs av det kapital som stiftelsen besitter, samt av donationer som stiftelsen erhåller

Ansvaret för verksamheten har stiftelsens styrelse, och verksamheten övervakas av revisorer och myndigheter